โรคมะเร็ง

คุณเนาวรัตน์ ไชยชมพู  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณณิภา บุญอ้อม เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่ 3 ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคศด้วย)
คุณวราภรณ์ แสงตาขุ่น รอดตายจากมะเร็งเต้านม (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณอังควิภัค ลภัสรดาพิศุทร ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
พี่รุ้ง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณจิตรา มะเร็งเต้านม ตับ ไต ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณกัญญารัตน์ มะโรงรัตน์ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณละอองดาว ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ระยะที่ 3 ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณวรชิต เนียมสง ผู้ป่วยมะเร็งปอด ระยะสุดท้าย ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)
คุณจุฑามาศ เวชกามา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ดูแลฟื้นฟูด้วย พอลลิติน (ผลการดูแลฟื้นฟูขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายผู้ป่วยแต่ละเคสด้วย)