กระบวนการผลิต


ขั้นตอนกระบวนการผลิต Pollitin


เราได้สารสกัดจากอณูเกสรข้าวไรย์จากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของมลรัฐโอไฮโอซึ่งมีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกถึง 6,500 เอเคอร์จากแหล่งผลิตแห่งนี้ เราได้ส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผลิตเวชภัณฑ์ โภชนเภสัชอาหารและเครื่องสำอางภายใต้กระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวแปรรูปและจัดเก็บที่เชื่อถือได้

  ขั้นตอนแรก การเก็บเกสร

การเก็บเกสรเริ่มต้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงสองสัปดาห์นี่คือที่แหล่งมาของ non-solvent Graminex Rye Grass Extract™ ของ Graminex® ฝ่ายเทคนิคภาคสนามของเราได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในการควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ เครื่องเก็บเกี่ยวของ Graminex® มีระบบจ่ายผลิตลักษณะเฉพาะที่สามารถรักษาความสมบูรณ์ของผลผลิตและลดการสูญเสียเกสรให้มีน้อยที่สุด ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามของเราจะมีการตรวจสอบพื้นที่เก็บเกี่ยวแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และแจ้งข้อมูลที่สำคัญนี้ต่อไปยังผู้ควบคุมเครื่อง 

  ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนการอบแห้งวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ยังเปียกอยู่จากไร่จะถูกขนส่งโดยรถของ Graminex® เพื่อป้อนถ่ายต่อไปตามขึ้นตอนการอบแห้งที่มีการควบคุมเป็นอย่างดี วัตถุดิบเปียกจะถูกขนถ่าย และจ่ายต่อไปด้วยรถยก ผู้ควบคุมเครื่องของ Graminex® ล้วนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน cGMp ด้านการจัดการวัตถุดิบ วัตถุดิบจะถูกจ่ายไปยังถังอบแห้งโดยใช้ระบบกระจายวัตถุดิบที่มีการควบคุมเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของ Graminex® เครื่องทำความร้อนเฉพาะแบบตั้งโปรแกรมได้จะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและจ่ายอากาศไปยังถังอบแห้งแต่ละถัง เพื่อให้มีการควบคุมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละขั้นตอน Graminex® จะมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพสมบูรณ์เหมือนๆ กัน วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองคุณภาพจะถูกจ่ายจากถังอบแห้งสำหรับการแปรรูปเพื่อให้ได้ละอองเกสรตามต้องการ

  ขั้นตอนที่สาม การจัดเก็บและแปรรูป

Graminex® ใช้ระบบควบคุมอากาศบริเวณด้านบนของที่เก็บแต่ละจุดเพื่อให้วัตถุดิบสามารถเคลื่อนผ่านกระบวนการแปรรูปและส่วนการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรับรองความจุในแต่ละปีมากกว่า 500 เมตริกตัน การจัดเก็บวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว มีปริมาณถึง 285,000 ลูกบาศก์ฟุต
โรงงานมาตรฐาน cGMP ขนาด 130,000 ตารางฟุตของเรา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1997 สามารถรองรับปริมาณและปรับการทำงานได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก โรงงานของเราตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโอไฮโอใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ Graminex® จึงสามารถควบคุมกระบวนการคัดสรรและการเพ าะปลูกวัตถุดิบได้อย่างเบ็ดเสร็จ

  ขั้นตอนที่สี่ การแยกและผสมเกสร

วัตถุดิบจากพืชที่เหมาะสมจะถูกดูดเข้าผ่านอุปกรณ์กรองพิเศษโดยใช้ระบบจ่ายอากาศของ Graminex® เพื่อแยกละอองเกสรออกจากกันระบบปิดช่วยให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเกสรที่สูญหายไป ละอองเกสรที่ถูกแยกออกจาก….ถูกตรวจวัดในถุงเก็บซึ่งจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บเย็นเป็นขั้นตอนต่อไป ตั้งแต่ขั้นตอนจากไร่จนถึงสูตรสำเร็จ Graminex® สามารถควบคุมส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ สูตรการผลิตภายใต้มาตรฐานที่กำหนดของ Graminex Rye Grass Extract™ ถือเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อสายงานด้านเวชภัณฑ์ โภชนเภสัชกลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง ส่วนประกอบต่างๆของ Graminex Rye Grass Extract™ คิดค้นขึ้นสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

  ขั้นตอนที่ห้า ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการของ Graminex® ช่วยเพิ่มความมั่นใจด้านคุณภาพและการทดสอบว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนด อุปกรณ์ทดสอบช่วยรับประกันว่าจะได้คุณภาพของเกสรที่เหมือนๆกัน เกสรแต่ละชุดจะผ่านการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากสารพิษและยาฆ่าแมลง การทดสอบสารอาหารของ Graminex® เช่น กรดอะมิโน ไฟโตสเตอรอล ไอโซฟลาโวนส์ และกรดไขมัน ใช้วิธีการ HPLC และ UV-Spectrometry

  ขั้นตอนที่หก การบรรจุขวดและบรรจุหีบห่อ – เราบรรจุเองในเมืองไทย
 

*** ส่วนประกอบของเราถูกคิดค้นขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหากับต่อมลูกหมาก ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อดูแลสุขภาพสตรีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยทางคลินิกกว่า 100 โครงการ ตั้งแต่ไร่จนถึงสู่สูตรสำเร็จ Graminex® คือผู้ผลิต non-solvent Graminex Rye Grass Extract™ ที่คุณมั่นใจได้